Novosti

PIŠKORNICA - SANACIJSKO ODLAGALIŠTE ISHODILO DOZVOLU ZA GOSPODARENJE OTPADOM27.12.2017.


U četvrtak, 21.12.2017. godine Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije izdao je Dozvolu za gospodarenje otpadom kojom se društvu Piškornica – sanacijsko odlagalište dozvoljava odlaganje otpada na novoizgrađenoj četvrtoj plohi za koju je 29. prosinca 2016. godine ishođena Uporabna dozvola.


Dozvola je akceptirala činjenicu da bi u slučaju obustave prihvata otpada zbog iskorištenosti kapaciteta postojeće tri plohe, isto prouzročilo nepovoljne ekološke i druge posljedice za okruženje, kao i nerazmjerne troškove zbrinjavanja otpada na drugim lokacijama  te s ciljem zaštite javnog interesa koji se sastoji u potrebi zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša, prihvat i odlaganje otpada na četvrtu plohu osigurat će kontinuitet sigurnog i zakonitog zbrinjavanja otpada u skladu sa zakonom.


Ovom dozvolom ne povećava se kapacitet odlagališta, već se trenutno stanje usklađuje s Glavnim projektom, koji datira još iz 2004. godine i prema kojem je predviđena izgradnja četvrte plohe. Ukupni kapacitet odlagališta iznosi 419.500 tona, a određen je Rješenjem o okolišnoj dozvoli (Klasa: 351-03/14-02/47, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-56) od 23. veljače 2016. godine.


Dozvolu za gospodarenje otpadom možete pročitati u privitku:


ikona
Dozvola za gospodarenje otpadom_21.12.2017.   
divider
NATRAG

Posljednje obavijesti


OBAVIJEST O NOVOM RADNOM VREMENU ODLAGALIŠTA

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - BO ...

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...
SVE OBAVIJESTI

Piškornica S.O. - prezentacija

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI