Novosti

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST16.1.2018.


Temeljem upita portala Drava info, a i netočne navode koji se pojavljuju u javnosti, objavljuje se ovo priopćenje.                                                                                     Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. ishodilo je 23. veljače 2016. godine Rješenje o okolišnoj dozvoli za odlagalište Piškornica (KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56). Predmetna Okolišna dozvola, kako je i naznačeno u Poglavlju 1.1. Knjige uvjeta Okolišne dozvole, ishođena je za cijelo odlagalište Piškornica (sve projektirane plohe), odnosno za površinu odlaganja od 6,7 ha. Zbog promjena nastalih u radu postrojenja i usklađenja Okolišne dozvole sa stvarnim stanjem, 10. kolovoza 2017. godine ishođeno je Rješenje o  izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-12). Navedenim Izmjenama i dopunama usklađene su procesne tehnike, preventivne kontrole i  tehnike, kontrola i nadzor procesa, prestanak rada i način uklanjanja postrojenja te obveze izvještavanja javnosti i nadležnih tijela. Prema Mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 351-03/17-04/1551; URBROJ: 517 – 06-2-2-1-17-2) od 22. rujna 2017. godine navedenim Izmjenama i dopunama Rješenja o okolišnoj dozvoli, ne ulazi se u pitanje ploha na kojima se provodi odlaganje.


Trenutno je u postupku Zahtjev za novim Izmjenama i dopunama rješenja o okolišnoj dozvoli zbog potrebe za usklađenjem situacije otplinjavanja i ukupnog kapaciteta odlagališta prema stvarnom stanju.


Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike možete pročitati  OVDJE 


NATRAG

Posljednje obavijesti


OBAVIJEST O NOVOM RADNOM VREMENU ODLAGALIŠTA

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - BO ...

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...
SVE OBAVIJESTI

Piškornica S.O. - prezentacija

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI