Novosti

Zagreb, 07.11.2016. - u prostoru Hrvatske gospodarske komore održano je predstavljanje novog Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. koji je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo u ponovnu javnu raspravu koja traje do 02. prosinca 2016. Ministar zaštite okoliša i energetike gospodin Slaven Dobrović predstavio je PGO užem krugu zainteresiranih članica HGK te je istom prisustvovao i direktor Mladen Jozinović. Plan gospodarenja otpadom za 2016. - 2022. se temelji na hitnom podizanju razine svijesti društva sa ciljem da se 50 posto otpada razvrstava već u samim kućanstvima. U PGO su ugrađeni principi kružne ekonomije koja podrazumijeva trajnu reciklažu resursa na način da otpad postaje sirovina u svakom idućem proizvodnom procesu. Dosad planirani regionalni centri za mehaničko-biološku obradu smanjili bi kapacitet, dok bi se ukupni sustav više oslanjao na reciklažna dvorišta, sortirne linije, centre za ponovnu oporabu, kompostišta, kućno recikliranje i podučavanje svih slojeva društva. Foto izvor: HGKNatrag