Novosti

Koprivnica, 21.06.2018. – U prostoru Županijske uprave održana je 34. sjednica Skupštine društva Piškornica d.o.o. te prva sjednica Skupštine društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., kojima su prisustvovali predstavnici osnivača društva Piškornica, Uprave društava, predstavnici Nadzornog odbora te ostali gosti.


Prema dnevnom redu Skupštine društva Piškornica d.o.o. prezentirana su izvješća za 2017. godinu – izvješće Uprave o radu društva Piškornica d.o.o., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja, izvješće o financijskom poslovanju zajedno s konsolidiranim izvješćem za prošlu godinu, kao i izvješće neovisnog revizora društva o provedenoj reviziji financijskih izvješća. Sva su izvješća jednoglasno usvojena od članova Skupštine te su donesene odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća te raspodjeli dobiti za prošlu godinu. Jednoglasno su donesene odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2017. godinu, kao i Nadzornom odboru te o izboru neovisnog revizora za 2018. godinu.


Direktor Ružman je iznio informaciju o provedbi terminskog plana Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, dok je informaciju o provedbi financijsko-računovodstvenog vještačenja i tužbe za naknadu štete nanesene trgovačkim društvima Piškornica d.o.o. i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. protiv bivšeg člana Uprave i direktora Mladena Jozinovića predstavio odvjetnik Josip Mađerić.


Također, primljena je na znanje i informacija o poslovanju povezanog društva Piškornica sanacije d.o.o., u kojoj su sadržana izvješća Uprave o radu za prošlu godinu te financijskom poslovanju.


Na prijedlog osnivača,  prvom sjednicom Skupštine društva Piškornica – sanacijsko odlagalište predsjedao je predsjednik Skupštine društva Piškornica d.o.o. župan Darko Koren, a pod prvom točkom sjednice dogovoreno je da će se izbor predsjednika i zamjenika Skupštine Društva pripremiti za sljedeću sjednicu. Sukladno dnevnom redu sjednice izabrani su članovi Nadzornog odbora te su jednoglasno usvojena godišnja izvješća za prošlu godinu - izvješće Uprave o radu Društva, izvješće o financijskom poslovanju te izvješće neovisnog revizora. Jednoglasno su donesene odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća te raspodjeli dobiti za prošlu godinu.Natrag