Novosti

Komunalni otpad će se na dan blagdana (VELIKA GOSPA), 15.08.2018. odvoziti prema slijedećem rasporedu:


OPĆINA RASINJA
umjesto 15.08.2018. (srijeda), odvoz će se vršiti 16.08.2018. (četvrtak) na području cijele općine Rasinja.


OPĆINA VIRJE
umjesto 15.08.2018. (srijeda), odvoz će se vršiti 16.08.2018. (četvrtak) na području cijele općine Virje


OPĆINA FERDINANDOVAC
umjesto 15.08.2018. (srijeda), odvoz će se vršiti 14.08.2018. (utorak) na području cijele općine Ferdinandovac.


U SVIM OSTALIM OPĆINAMA ODVOZ ĆE SE VRŠITI PO REDOVNOM RASPOREDU.Natrag