Novosti

Temeljem provedenog natječaja za izbor direktora društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 31. kolovoza 2018. godine donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju direktora društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.  kojom se Mladen Ružman razrješuje funkcije direktora i člana Uprave Društva, a na istu funkciju imenuje se dosadašnji rukovoditelj poslovnih funkcija Marijan Blažok.Natrag