Novosti

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. će komunalni otpad umjesto u dane blagdana 25.12.-26.12.2018. odvoziti prema slijedećem rasporedu:


OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC  • 24.12.2018. (ponedjeljak) na području cijele općine


OPĆINA PETERANEC  • 24.12.2018. (ponedjeljak) na području naselja Sigetec i Komatnica

  • 27.12.2018. (četvrtak) na području cijele općine


OPĆINA FERDINANDOVAC  • 27.12.2018. (četvrtak) na području cijele općine


OPĆINA VIRJE  • 27.12.2018. (četvrtak)  na području naselja:  Šemovci, Hampovica, Rakitnica, Donje Zdjelice, Miholjanec, Virje (dio naselja koji se redovno odvozi srijedom)

  • 28.12.2018. (petak)  preostali dio naselja Virje  (koji se redovno odvozi četvrtkom)


OPĆINA  RASINJA  • 27.12.2018. (četvrtak) na području naselja: Rasinja, Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanec, Mala Rijeka, Duga Rijeka, Radeljevo Selo, Mala Rasinjica, Velika Rasinjica, Ivančec, Belanovo Selo, Lukovec

  • 28.12.2018. (petak) na području naselja: Kuzminec, Koledinec, Subotica Podravska, Cvetkovec, Vojvodinec, Grbaševec, Gorica


U SVIM OSTALIM OPĆINAMA ODVOZ ĆE SE VRŠITI PO REDOVNOM RASPOREDU.Natrag