Novosti

Koprivnica, 31.01.2019. – Danas je u prostoru HGK – Županijske komore u Koprivnici održana konferencija za novinare na kojoj su prezentirani  rezultati Studije ocjene stanja voda i tla na neposrednom utjecajnom području odlagališta otpada Piškornica. Rezultate Studije su ispred izrađivača EKO-INVEST d.o.o.  prezentirali  Nenad Mikulić, doc.dr.sc. i Roko Andričević, prof.dr.sc.


Na konferenciji su uz izrađivače studije prisustvovali i direktor Piškornice d.o.o. Mladen Ružman, direktor Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. Marijan Blažok te članovi radne skupine - predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivničke vode d.o.o., Piškornica d.o.o. i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.


Kompletan press materijal  i studiju pročitajte u privitku.


Sažetak za press Piškornica Piškornica_studija ocjene stanja voda i tla_konačno_28.01.2019

Natrag