Novosti

Koprivnica, 07.02.2019. –U prostoru HGK – Županijske komore u Koprivnici održano je javno izlaganje Studije ocjene stanja voda i tla na neposrednom utjecajnom području odlagališta otpada Piškornica. Studiju su ispred izrađivača EKO-INVEST d.o.o.  prezentirali  Nenad Mikulić, doc.dr.sc. i Roko Andričević, prof.dr.sc.


Na izlaganju su uz izrađivače studije prisustvovali i direktor Piškornice d.o.o. Mladen Ružman, direktor Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. Marijan Blažok te ispred radne skupine Jasna Nemčić-Jurec, dr.sc. iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i Damir Ruk, dr.sc. iz Koprivničkih voda d.o.o.


Nakon izlaganja stručnjaka okupljeni su iskoristili priliku te postavili pitanja i iznijeli svoja konkretna razmišljanja i prijedloge na koje su odgovore dali izrađivači i članovi radne skupine.


Rezultati Studije pokazali su pozitivno djelovanje sanacije na stanje podzemnih voda, nije utvrđen utjecaj odlagališta na potok Gliboki, a oblak onečišćenja u podzemlju, koji je posljedica dugogodišnjeg odlaganja otpada prije sanacije odlagališta, ne ugrožava ni privatne bunare u najbližim naseljima, ni potok Gliboki, ni rijeku Dravu, kao ni vodocrpilište Ivanščak. U sklopu Studije dani su prijedlozi za poboljšanje monitoringa.  


 Natrag