Korisnici usluga

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. preuzima na zbrinjavanje i oporabu otpad na odlagalištu Piškornica od ugovorenih korisnika usluga zbrinjavanja otpada, sve sukladno izdanoj Dozvoli za gospodarenje otpadom, Klasa: UP/I 351-02/15-01/7, Urbroj: 2137/1-05/17-16-17, dana 23.05.2016. godine od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

UGOVORENI KORISNICI USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTU PIŠKORNICA
Red. br.NAZIV KORISNIKAADRESADATUM UGOVORANAPOMENA
1.GKP KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica Mosna 15, Koprivnica04.09.2015.
2.EKO-FLOR PLUS d.o.o. OroslavjeMokrice 180/C, Oroslavje25.08.2016.
3.GKP PRE-KOM d.o.o. PrelogUlica kralja Zvonimira 9, Prelog25.08.2016.
4.KD ČISTOĆA d. o. o. RijekaDolac 14, Rijeka25.08.2016.Istek ugovora 31.12.2016.
5.SPECTRA – MEDIA d.o.o. ZagrebGradišćanska 20, Zagreb25.08.2016.
6.LUKOM d.o.o. LudbregKoprivnička 17, Ludbreg25.08.2016.
7.UNIVERZAL d.o.o. VaraždinCehovska 10, Varaždin05.09.2016.
8.FERRO-PREIS d.o.o. ČakovecDr. Tome Bratkovića 2, Čakovec06.09.2016.
9.STP d.o.o. ZagrebLučki odvojak 1, Zagreb18.09.2016.
10.LOTUS91 d.o.o. JalkovecBraće Radić 103 a, Jalkovec23.09.2016.
11.REOMA GRUPA d.o.o. Zagreb Radnička cesta 184, Zagreb28.09.2016.
12.TIPOS RESURS j.d.o.o. VaraždinMihovila Pavleka Miškine 59, Varaždin02.11.2016.
13.RENOTEX d.o.o. Koprivnica Bjelovarska c. 18, Koprivnica 01.03.2017


Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O NOVOM RADNOM VREMENU ODLAGALIŠTA
SVE OBAVIJESTI

Piškornica S.O. - prezentacija

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI