Dokumenti

Pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA regulirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) – OVDJE
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) – OVDJE

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Ksenija Hećimović
Tel. 048/ 220 247
e-mail: ksenija.hecimovic@piskornica-so.hr

Zahtjev za pristup informacijama – OVDJE
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – OVDJE
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – OVDJE

Odluka o imenovanju službenika za informiranje_ 11.12.2015. – OVDJE

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI