Novosti

Koprivnički Ivanec, 21. svibnja 2020. godine

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. zatražila je u ožujku 2020. godine zbog interesa lokalne javnosti izvanredni nadzor Državnog inspektorata, koji uključuje i geodetske snimke, s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja odloženog otpada na sve četiri plohe. Državni je inspektorat na teren izašao 5. i 15. svibnja.

Inspekcijski nadzor Državnog inspektorata obuhvatio je uvid u dokumentaciju Piškornice – sanacijskog odlagališta d.o.o., koja uključuje geodetski elaborat, izračun količine postojećeg stanja količina navezenog otpada na sve četiri plohe, te posebno ukupno odloženi otpad na plohi IV.

Uz to, obavljeno je geodetsko snimanje ploha I, II, III i IV od strane Ureda ovlaštene inženjerke geodezije Marije Kovačević.

Nalaz Državnog inspektorata je u skladu s transparentno javno dostupnim izvješćima o zaprimljenim količinama otpada i Izvješću o poslovanju društva, koje je također svim građanima javno dostupno na Internet stranicama Piškornica-sanacijskog odlagalište d.o.o.

„Nalaz Državnog inspektorata još jednom je potvrdio transparentnost i zakonitost poslovanja Piškornica – sanacijskog odlagališta d.o.o. u mandatu ove uprave, na što smo ponosni. Nastavljamo s aktivnostima koje će našim osnivačima omogućiti uspješnu realizaciju projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica“, istaknuo je direktor društva Marijan Blažok.

Kapacitet odlagališta definiran je projektnim dozvolama u prostornim metrima, no zbog prilagodbe praksi EU koja predviđa i iskazivanje kapaciteta u tonama, uvedeno je korištenje koeficijenta zbijenosti koji je promjenjiv kroz cijeli tijek rada odlagališta i koristi se samo za izračun projekcije angažiranog i/ili preostalog kapaciteta odlagališta.

Usporedba nalaza Državnog inspektorata i izračuna projektanta odlagališta pokazuje kako se odlaganje i sabijanje obavljaju u skladu s pravilima struke te su u skladu s očekivanim vrijednostima, odnosno da količine odložene na Piškornici nisu veće od navedenih u izvješćima.

Zbog dvojbi koje su se pojavile u javnosti, posebno naglašavamo kako parametri koeficijenta zbijenosti nisu propisani ni jednim aktom kojim se utvrđuju uvjeti i pravila gospodarenja otpadom u RH, pa tako ni u dozvolama odlagališta Piškornica.
Rasponi postignute zbijenosti variraju od minimalnog do maksimalnog, ovisno o brojnim parametrima, a Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. i u tome postupa u cijelosti sukladno pravilima struke.

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.


Priopćenje za javnost - DRŽAVNI INSPEKTORAT POTVRDIO TRANSPARENTNOST I ZAKONITOST POSLOVANJA PIŠKORNICA – SANACIJSKOG ODLAGALIŠTA D.O.O.

Natrag