Novosti

Slijedom prijave građana o zamućenju potoka Gliboki završen je nadzor nad funkcioniranjem odlagališta Piškornica s posebnim osvrtom na ispuštanje voda u potok Gliboki. Nedvojbeno je utvrđeno da nije došlo do istjecanja vode iz laguna na odlagalištu, a o čemu smo izvijestili i u svojem priopćenju od petka, 30.03.2018.


Značajnijeg zamućenja potoka Gliboki od strane Piškornice nije bilo, a istjecanje oborinske vode (crne boje) po svom sadržaju i duljini trajanja nije ocijenjeno kao onečišćenje. Do zamućenja vode u kanalu oborinskih voda došlo je uslijed zatvaranja ispusnog okna, što je uvjetovano visokim vodostajem potoka Gliboki. U tom periodu od desetak dana nije bilo protoka vode iz Piškornice prema potoku Gliboki te je zbog nemogućnosti tog protoka voda bila izložena mikrobiološkim aktivnostima i taloženju čestica prilikom izlijevanja vode iz okoline. Nakon otvaranja ispusnog okna uslijed pada vodostaja potoka Gliboki, došlo je do ispuštanja ustajale oborinske vode.


 


 Natrag